Rekrutacja

Informacje dot . rekrutacji dostępne będą zgodnie z harmonogramem rekrutacji gminy Wrocław.